Doktorandombud

Publicerad: 25 april 2013

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin arbetssituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i nämndernas gemensamma forskarutbildningsgrupp kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.

Doktorandombud: Professor Johan Carlson, Institutionen för system- och rymdteknik (SRT), längst t o m 2020-12-31

Ställföreträdande doktorandombud: Professor Jurate Kumpiene, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN), längst t o m 2020-12-31