Doktorandsektionen arbetar förebyggande med hälsa

Publicerad: 16 augusti 2017

Doktorandsektionen har senaste året haft fokus på hälsa, friskvård och arbetsmiljö då det är viktiga frågor för att rekrytera och behålla forskarstuderande. Martin Karlsson, doktorand i arbetsvetenskap, är ny ordförande och berättar om vad som är på gång under hösten.

Under hösten fortsätter arbetet med en rad riktade aktiviteter på samma tema. Bland annat en föreläsning om stresshantering samt ett event om vikten av tydlig kommunikation med sina handledare.

– Det har funnits en upplevd känsla av att många doktorander varit sjukskrivna på grund av stress och stressymptom. Därför bestämde vi oss för att arbeta proaktivt med bland annat föreläsningar. Vi ska även titta på hur infrastrukturen kan förbättras och om mentorskapsprogram kan vara ett stöd. Under hösten genomför vi en enkät och en workshop bland våra medlemmar för att ta reda på vilka behov som finns, säger Martin Karlsson.

Medarbetarsamtal för alla doktorander

En fråga Doktorandsektionen har drivit och även fått igenom är att alla doktorander ska bli erbjuden ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef.

– Vi har lyft det i ledningsgrupperna på institutionerna vilket har varit en del i prioriteringen att jobba med arbetsmiljö. Nu har vi fått igenom det vilket är bra, säger han.

Doktorandsektionen organiserar alla forskarstuderande inom universitetet, och är formellt sett en sektion inom Teknologkåren. Styrelsen leder den löpande verksamheten och arbetar för att ta tillvara forskarstuderandes intressen. En viktig del i uppdraget är även att skapa mötesplatser för doktorander.

– Vi finns representerade nästan överallt i universitetets organisation och där har vi har möjlighet att ge vår syn på saker. Vi vill också arbeta för att erbjuda doktorander ett socialt forum genom aktiviteter centralt och på institutionerna. På så sätt kan vi skapa ett sammanhang och vara ett stöd för till exempel nyinflyttade, säger Martin Karlsson.

Ökande medlemssiffror

Sedan kårobligatoriet togs bort har medlemssifforna ökat och är nu uppe i 162 medlemmar av totalt 500 doktorander. Martin Karlsson säger att de behöver fundera över var de är nu och hur de kan fortsätta utveckla verksamheten för att nå fler. En utmaning som sektionen har är att tydligare koppla sina kontaktpersoner till campusorterna i Kiruna, Skellefteå och Piteå för att kunna verka för doktorandmiljöerna där.

– Vi behöver skapa bättre närvaro i de orterna. På samma sätt som vi finns på alla institutioner är det även viktigt att finnas på alla platser där universitetet har doktorander anställda, säger han. 

Kontakt

Martin Karlsson

Karlsson, Martin -

Organisation: Arbetsvetenskap
Telefon: 0920-491027
Rum: A151 - Luleå»