Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht19-Vt20

Ordförande
Maria Rodiouchkina

Sekreterare
Vakant post

Ledamöter
Stefan Marth
Ingela Jobe
Daniel Fjellborg
Ulrika Lögdberg
Gustav Grund Pihlgren
Linus Thomson
Björn Emmoth
Carl-Alexander Allwood

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Maria Rodiouchkina

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Stefan Marth (ordinarie), Gustav Grund Pihlgren (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Ulrika Lögdberg (ordinarie), Ingela Jobe (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Gustav Grund Pihlgren (TFN)
Ingela Jobe (FFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Linus Thomson - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
Ingela Jobe - Hälsovetenskap (HLV)
Björn Emmoth - Konst, kommunikation och lärande (KKL)
Vakant post - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Gustav Grund Pihlgren - System- och rymdteknik (SRT)
Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Jacob Nilsson
Justine Decrozant-Triquenaux

Konstnärliga utskottet FFN
Carl Holmgren

Doktorandrepresentant i SACO 
Daniel Fjellborg

Kontaktperson - Campus Kiruna
Chris Nieto

Kontaktperson - Campus Piteå
Carl Holmgren

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Johannes Huber

Anställningsnämnd 1
Viktor Sandell (ordinarie), Suzanna Törnroth (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Maria Johansson (ordinarie), Lina Sundén (suppleant)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)
Carl-Alexander Allwood

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Hari Vadivel

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Brian Wernicke
Lisa Larsson