Förtroendevalda

Gäller VT2017

Styrelse

Ordförande

Elisabeth Häggquist

Sekreterare

(Vakant)

Ledamöter

Anna Sigvardsson

Carl Nolander

Jasmina Toromanovic 

Johan Kruse

Johan Öhman

Maria Rodiouchkina 

Martin Karlsson

Sergio Martin Del Campo Barraza

Sofia Nordquist

 

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Elisabeth Häggquist

 

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Johan Öhman (ordinarie), Sofia Nordquist (suppleant)Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Elisabeth Häggquist (ordinarie), Martin Karlsson (suppleant)

 

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)

Sofia Nordquist  (TFN)

Martin Karlsson (FFN)

 

Institutionernas ledningsgrupper
Martin Karlsson - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Johan Kruse - Hälsovetenskap (HLV)

Anna Sigvardsson - Konst, kommunikation och lärande (KKL)

Jasmina Toromanovic - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Sergio Martin Del Campo Barraza - System- och rymdteknik (SRT)

Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

 

Kårfullmäktige (KF)

Stefan Marth (ordinarie)

Konstnärliga utskottet FFN
David Myhr

Doktorandrepresentant i SACO 

Carl Nolander

Kontaktperson - Campus Kiruna
Tobias Roos

Kontaktperson - Campus Piteå
David Myhr

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Emilia Markström

 

Anställningsnämnd 1
Ulrica Strömbäck (ordinarie), Marcus Tynnhammar (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Maria Johansson (ordinarie), Alexandra Olofsson (suppleant)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)

Eva Fjällström 

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
(Vakant)

Valberedning
Anders Landström (Sammankallande)

Ulrica Lundström

Wiebke Reim

Sidansvarig och kontakt: Ulrica Lundström

Publicerad: 19 september 2013

Uppdaterad: 7 februari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017