Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht20-Vt21

Ordförande
Gustav Grund Pihlgren

Sekreterare
Vakant post

Ledamöter
Maria Rodiouchkina
Daniel Fjellborg
Ulrika Lögdberg
Björn Emmoth
Carl-Alexander Allwood
Jacob Nilsson

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Gustav Grund Pihlgren

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Vakant (ordinarie), Jacob Nilsson (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Ulrika Lögdberg (ordinarie), Carl-Alexander Allwood (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Jacob Nilsson (TFN)
Carl-Alexander Allwood (FFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Vakant - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
Björn Emmoth - Hälsovetenskap (HLV)
Björn Emmoth - Konst, kommunikation och lärande (KKL)
Vakant - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Gustav Grund Pihlgren - System- och rymdteknik (SRT)
Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Jacob Nilsson

Konstnärliga utskottet FFN
Carl Holmgren

Doktorandrepresentant i SACO 
Daniel Fjellborg

Kontaktperson - Campus Kiruna
Chris Nieto

Kontaktperson - Campus Piteå
Carl Holmgren

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Johannes Huber

Anställningsnämnd 1
Viktor Sandell (ordinarie), Justine Decrozant-Triquenaux (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Anna-Therese Järvenpää (ordinarie), Lina Sundén (suppleant)

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Hari Vadivel

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Stefan Marth
Lisa Larsson