Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht17-Vt18

Ordförande
Martin Karlsson

Sekreterare
Ingela Jobe

Ledamöter
Aya Rizk
Carl Nolander
Eva Fjällström
Jasmina Toromanovic
Johan Öhman
Linda Sandström
Lisa Larsson
Marcus Tynnhammar
Maria Rodiouchkina
Sofia Nordquist

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Martin Karlsson

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Johan Öhman (ordinarie), Marcus Tynnhammar (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Sofia Nordquist (ordinarie), Carl Norlander (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Marcus Tynnhammar (TFN)
Carl Nolander (FFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Lisa Larsson - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
Linda Sandström - Hälsovetenskap (HLV)
Eva Fjällström - Konst, kommunikation och lärande (KKL)
Jasmina Toromanovic - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Aya Rizk - System- och rymdteknik (SRT)
Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Stefan Marth (ordinarie)

Konstnärliga utskottet FFN
David Myhr

Doktorandrepresentant i SACO 
Carl Nolander

Kontaktperson - Campus Kiruna
Tobias Roos

Kontaktperson - Campus Piteå
David Myhr

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Emilia Markström

Anställningsnämnd 1
Marcus Tynnhammar (ordinarie), Linda Sandström (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Maria Johansson (ordinarie), Alexandra Olofsson (suppleant)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)
Eva Fjällström

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Johannes Huber

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Gurmeet Shekhar
Sergio Martin del Campo Barraza