Hoppa till innehållet
Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht20-Vt21

Ordförande
Gustav Grund Pihlgren

Sekreterare
Kristoffer Sundström

Ledamöter
Maria Rodiouchkina
Daniel Fjellborg
Björn Emmoth
Carl-Alexander Allwood
Jacob Nilsson
Karl Ekström
Carl Holmgren
Carolina Aguiar Penha
Yang Zuo

Karl Ekströ

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Gustav Grund Pihlgren

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Karl Ekström (ordinarie), Jacob Nilsson (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Carl Holmgren (ordinarie), Carl-Alexander Allwood (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Jacob Nilsson (TFN)
Carl-Alexander Allwood (FFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Carolina Aguiar Penha - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
Björn Emmoth - Hälsa, lärande och teknik (HLT)
Yang Zuo - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Gustav Grund Pihlgren - System- och rymdteknik (SRT)
Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Jacob Nilsson

Konstnärliga utskottet FFN
Carl Holmgren

Doktorandrepresentant i SACO 
Daniel Fjellborg

Kontaktperson - Campus Kiruna
Chris Nieto

Kontaktperson - Campus Piteå
Carl Holmgren

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Johannes Huber

Anställningsnämnd 1
Viktor Sandell (ordinarie), Justine Decrozant-Triquenaux (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Anna-Therese Järvenpää (ordinarie), Lina Sundén (suppleant)

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Hari Vadivel

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Stefan Marth
Lisa Larsson