Förtroendevalda

Förtroendevalda

Styrelse Ht18-Vt19

Ordförande
Maria Rodiouchkina

Sekreterare
Lisa Larsson

Ledamöter
Stefan Marth
Jacob Rudolphsson Guerrero
Ingela Jobe
Brian Wernicke
Elias Small
Daniel Fjellborg
Caroline Strömberg

Representanter inom Luleå tekniska universitet

Universitetsstyrelsen (US)
Maria Rodiouchkina

Tekniska fakultetsnämnden (TFN)
Stefan Marth (ordinarie), Jacob Rudolphsson Guerrero (suppleant)

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN)
Caroline Strömberg (ordinarie), Daniel Fjellborg (suppleant)

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå (FOG)
Jacob Rudolphsson Guerrero (TFN)
Daniel Fjellborg (FFN)

Institutionernas ledningsgrupper
Lisa Larsson - Ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
Ingela Jobe - Hälsovetenskap (HLV)
Vakant Post - Konst, kommunikation och lärande (KKL)
Brian Wernicke - Samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Elias Small - System- och rymdteknik (SRT)
Maria Rodiouchkina - Teknikvetenskap och matematik (TVM)

Kårfullmäktige (KF)
Jacob Nilsson

Konstnärliga utskottet FFN
Carl Holmgren

Doktorandrepresentant i SACO 
Daniel Fjellborg

Kontaktperson - Campus Kiruna
Tobias Roos

Kontaktperson - Campus Piteå
Carl Holmgren

Kontaktperson - Campus Skellefteå
Johannes Huber

Anställningsnämnd 1
Viktor Sandell (ordinarie), Lisa Ringblom (suppleant)

Anställningsnämnd 2
Maria Johansson (ordinarie), Alexandra Olofsson (suppleant)

Högskolepedagogiskt centrum (HPC)
Vakant Post

Seth M. Kempes stipendiefond vid LTU
Johannes Huber

Valberedning
Wiebke Reim (Sammankallande)
Gurmeet Shekhar
Sergio Martin del Campo Barraza