Verksamhetsinriktning

Publicerad: 4 mars 2007

Doktorandsektionen är del av Teknologkåren och organiserar alla forskarstuderande vid universitetet. Sektionen tar till vara medlemmarnas intressen genom att bevaka frågor som rör doktorandernas situation vid universitetet och anordnar aktiviteter där aktuella doktorandfrågor tas upp och möjlighet till social samvaro ges. SACO-klubben sköter förhandlingar med universitetet som arbetsgivare och en doktorand finns representerad i SACO-rådet vid LTU.