Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Information till doktorander

Här är en sammanfattning av information som kan vara bra att veta om som doktorand vid Luleå tekniska universitet. Observera att det är ditt ansvar att kontrollera vad som gäller för dig samt att verifiera att informationen är korrekt.

Datafrågor - Har du problem med något som rör din dator kontaktar du Servicedesk på aknytning 1664 eller via ett webbformulär som finns på LTU:s hemsida ( www.ltu.se/internt/it/its ).

E-postlista - Doktoranderna är själva ansvariga att de är med i olika e-postlistor, vilket kontrolleras genom att kontakta administratörerna på er institutionen. 

Larm - Alla lokaler vid LTU är larmade mellan 23.00 - 06.00, vilket innebär att ingen får vistas i lokalerna denna tid.

LTU-kort - Behövs för att komma in i universitetets lokaler efter 17.00 och före 07.30. Passerkortet beställs av institutionsadministratör i samband med att dina doktorandstudier påbörjats.

Nycklar - Utkvitteras och återlämnas till din institutionsadministratör.

Parkering - Parkeringsplatser finns i anslutning till universitetets byggnader. Motorvärmare finns att hyra under vinterhalvåret. Ansökningsblankett finns på personalwebben under september månad.

Post - Central postöppning och inkommande post görs av institutionsadministratörerna. Öppningsmedgivande avseende personaladresserad post måste ifyllas och lämnas till institutionsadministratörerna. Postfack för anställda finns i anslutning till avdelningen. Vid sidan om postfacken finns två postlådor, en intern och en extern. Internpost skickas i bruna internkuvert. Paket skickas via Godset i K-huset (bakom F-huset).

Resor - Du beställer själv din resa, som måste vara godkänd av din närmaste chef, hos Ticket Biz på aknytning 2400. Vid beställning måste du uppge avdelningens kostnadsställe, projektnummer och syfte med resan. Läs mer på reseportalen på LTU:s hemsida ( www.ltu.se/internt/personalfragor/resor-och-representation/resor ).

Reseförsäkring - När du bokar en tjänsteresa med Ticket Biz ingår en reseförsäkring. Vid resor till EU/ESS länder beställer du ett utlandsintyg från Försäkringskassan via webben ( www.forsakringskassan.se ). Vid resor utanför EU/ESS ska du ha ett försäkringskort från Kammarkollegiet som du får hos institutionsadministratörerna.

Reseräkning - Efter avklarad resa skriver du en reseräkning via reseräkningsprogrammet Tur & Retur. Kontakta institutionsadministratörerna så hjälper de dig att komma igång.

Information till anställda doktorander

Addressändring - Som anställd doktorand kan du göra din adressändring i personalhanteringssystemet Primula ( www.ltu.se/primula ).

Friskvård - Anställda doktorander har möjlighet till två timmar (för heltidstjänst) friskvård per vecka som bedrivs i samverkan med Studentidrotten (Stil).

Företagshälsovård - Som nyanställd doktorand (minst 6 månader) har du rätt till en hälsoundersökning och vartannat år från fyllda 55 år.

Läkarvård - Anställda doktorander har rätt till ersättning för sina utlägg vid läkarbesök, sjukvårdande behandling eller sjukgymnastik. Utbetalningen sker i samband med löneutbetalningen. Originalkvittot (med personnummer) skickas till din löneadministratör.

Läkemedel - Anställda doktorander har rätt till ersättning för sina utlägg gällande föreskrivna läkemedel (rabatterade). Originalkvittot (receptkvittot med personnummer) skickas till din löneadministratör.

Lön - Nuvarande lön (doktorandtrappa) för anställda doktorander (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

  • Ingångslön: 28500 SEK
  • 75 hp: 29500 SEK
  • Avklarad lic./150 hp: 33700 SEK

OBS! Den enskilde doktoranden ansvarar själv för bevakning att hon/han har lön enligt doktorandtrappan, vilket görs genom att begär ett intyg om uppnådda forskarpoäng hos din utbildningsadministratör. Intyget lämnas sedan till din institutionsadministratör. Lönespecifikation kan skrivas ut via Primula ( www.ltu.se/primula ).

Anställda doktorander med egna löneavtal omfattas inte av doktorandtrappan, de förhandlar med arbetsgivaren vid den årliga lönerevisionen.

Sjukdom - Anställda doktorander ska sjukanmäla sig via universitetets växel på anknytning 0920-491 000 eller via e-post sjukanmalan@ltu.se samt till sin närmaste chef för att kunna tillgodoräkna förlorad tid. När du sedan är åter till arbetet ska du logga in i personalhanteringssystemet Primula och friskanmäla dig ( www.ltu.se/primula ).

Terminalglasögon - Anställda doktorander har rätt till terminalglasögon. Rekvision för detta kan du få hos din kontaktperson på intitutionsadministrationen.

Vård av barn och föräldraledighet - Anställda doktorander har rätt till vård av barn (VAB) och föräldraledighet. Anmälan görs till Försäkringskassan ( www.forsakringskassan.se ), universitetets växel på anknytning 0920-491 000 eller via e-post sjukanmalan@ltu.se samt till din närmaste chef för att kunna tillgodoräkna förlorad tid. När du sedan är åter till arbetet ska du logga in i personalhanteringssystemet Primula och friskanmäla dig ( www.ltu.se/primula ).

Vid föräldraledighet baserad på sjukpenninggrundade dagar betalar LTU ut 10% extra. Kopia på Försäkringskassans utbetalningsbesked lämnas till löneadministratörerna.

Information till stipendiater/annan anställningsform

Friskvård - Stipendiater har ingen rätt till friskvård/Stil-kort.

Försäkringsskydd - Prefekten har ansvar för att lämna information till stipendiaten om de villkor som gäller för stipendiet. Det är särskilt viktigt att stipendiaten får information om vilket försäkringsskydd som gäller under stipendietiden. Stipendiaten ska uppmärksammas på vikten av försäkringsskydd och uppmanas att ta kontakt med försäkringsbolag för att teckna egen liv- och olycksfallsförsäkring.

LTU har tecknat samlingsförsäkring ”Statens grupp- och individförsäkring” hos Kammarkollegiet för stipendiater. Försäkringen innehåller skydd vid akuta olycksfall, akut sjuk- och tandvård, hemtransportskydd, egendomsskydd, ansvarsskydd samt rättskydd. Försäkringsvillkoren finns på personalwebben Kammarkollegiet.

Information om försäkring för långvarig sjukdom/föräldrarledighet, kontakta Lisette Edin Lisette.Edin@ltu.se

Sjukdom - Stipendiater från utlandet har endast rätt till akut sjukvård, därefter måste personen i fråga behandlas i sitt hemland. Det är därför viktigt att tillhandaha egen privat sjukvårdsförsäkring. För eventuellt rätt till sjukpenning kontakta Försäkringskassan ( www.forsakringskassan.se ).

Stipendiebelopp - Stipendiebeloppet ska knytas till lägsta lönen i doktorandtrappan minus skatt, vilket motsvarar 17 800 SEK (gäller fr.o.m. 2011-07-01 enligt dnr 1510-11). Utbetalning av stipendier för utbildning ska ske var tredje månad. För mer information se www.ltu.se/internt/verksamhetsstyrning/Regelsamling/Regler-for-stipendier-1.38550.

Övrig information

Läs mer på utbildning på forskarnivå ( www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva ) samt den interna personalwebben ( www.ltu.se/internt/Personalfragor ).