notebook e-möte
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Information till doktorander

Publicerad: 19 september 2013

Här är en sammanfattning av information som kan vara bra att veta om som doktorand vid Luleå tekniska universitet. Är du ny doktorand, då följer några tips i stycket nedan.

För att hålla dig uppdaterad om de aktiviteter som arrangeras för doktorander så kan du följa doktorandsektionens sida på facebook.

Kontakta även den lokale representanten i doktorandsektionens ledningsgrupp på din institution om du är intresserad av vad som arrangeras eller om du har några förslag. Introduktioner som ges till nya doktorander varierar mellan institution och din lokala doktorand representant kan hjälpa dig att få den information som du behöver.

Bli medlem i doktorandsektionen. Doktorandsektionen är en del av teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Genom att vara medlem får du bland annat ta del av mecenat studentrabatter och för rabatterat pris på de aktiviteter som doktorandsektioner anordnar. Dessutom hjälper det oss påverka villkoren för forskarstuderande på LTU och innehållet i forskarutbildningen.

Information till anställda doktorander

Som anställd doktorand har du samma  rättigheter som övriga anställda på universitetet, inklusive bland annat friskvård och företagshälsovård. Mer information om vad som gäller för doktorander finns på sidan för utbildning på forskarnivå och mer allmänt för dina rättigheter som anställd på LTU finns den interna medarbetarlwebben.

Lön - Lön beslutas centralt för anställda doktorander enligt doktorandtrappan nedan. Anställda doktorander med egna löneavtal omfattas inte av doktorandtrappan, de förhandlar med arbetsgivaren vid den årliga lönerevisionen.

Nuvarande lön för anställda doktorander (gäller fr.o.m. 2016-10-01)

  • Ingångslön: 28900 SEK
  • 75 hp: 29500 SEK
  • Avklarad lic./150 hp: 33700 SEK

OBS! Den enskilde doktoranden ansvarar själv för bevakning att hon/han har lön enligt doktorandtrappan, vilket görs genom att begär ett intyg om uppnådda forskarpoäng hos din utbildningsadministratör. Intyget lämnas sedan till din institutionsadministratör. Lönespecifikation kan skrivas ut via Primula.

Information till stipendiater/annan anställningsform

Friskvård - Stipendiater har ingen rätt till friskvård/Stil-kort.

Försäkringsskydd - Prefekten har ansvar för att lämna information till stipendiaten om de villkor som gäller för stipendiet. Det är särskilt viktigt att stipendiaten får information om vilket försäkringsskydd som gäller under stipendietiden. Stipendiaten ska uppmärksammas på vikten av försäkringsskydd och uppmanas att ta kontakt med försäkringsbolag för att teckna egen liv- och olycksfallsförsäkring.

LTU har tecknat samlingsförsäkring ”Statens grupp- och individförsäkring” hos Kammarkollegiet för stipendiater. Försäkringen innehåller skydd vid akuta olycksfall, akut sjuk- och tandvård, hemtransportskydd, egendomsskydd, ansvarsskydd samt rättskydd. Försäkringsvillkoren finns på medarbetarwebben.

Sjukdom - Stipendiater från utlandet har endast rätt till akut sjukvård, därefter måste personen i fråga behandlas i sitt hemland. Det är därför viktigt att tillhandaha egen privat sjukvårdsförsäkring. För eventuellt rätt till sjukpenning kontakta Försäkringskassan

Stipendiebelopp - Stipendiebeloppet ska knytas till lägsta lönen i doktorandtrappan minus skatt, vilket motsvarar 17 800 SEK (gäller fr.o.m. 2011-07-01 enligt dnr 1510-11). Utbetalning av stipendier för utbildning ska ske var tredje månad..