Introduktionsutbildning

Powerpoint från doktorandernas introduktionsmöte 14 april.