Mobiltelefon

Kontakta oss

Ordförande

Martin Karlsson

Martin Karlsson, Doktorand

Telefon: 0920-491027
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

ETS

Lisa Larsson

Lisa Larsson, Doktorand

Telefon: 0920-493266
Organisation: Produktinnovation, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

HLV

Linda Sandström

Linda Sandström, Doktorand

Telefon: 0920-492925
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap

KKL

Eva Fjällström

Eva Fjällström, Doktorand

Telefon: 0920-493090
Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

SBN

Jasmina Toromanovic

Jasmina Toromanovic, Doktorand

Telefon: 0920-492321
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

SRT

Aya Rizk

Aya Rizk, Doktorand

Telefon: 0920-493328
E-post: aya.rizk@ltu.se
Organisation: Informationssystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik

TVM

Maria Rodiouchkina

Maria Rodiouchkina, Doktorand

Telefon: 0920-491395
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik