Ordförande doktorand
Ulrika Lundström och David Newell.

Ordförande i Doktorandstyrelsen

Publicerad: 4 februari 2015

Doktorandstyrelsen vill rikta ett stort tack till avgående ordförande Ulrica Lundström från Institutionen för hälsovetenskap

Vi skulle vilja tacka henne för all tid och arbete hon lagt på att stödja doktorandernas intressefrågor vid LTU och för den entusiasm hon bidragit med till alla berörda under sina 2,5 år som ordförande. Vi önskar henne lycka till med sin kommande disputation! Ulricas forskning och publikationer kan ni följa här: http://www.ltu.se/staff/u/ulrlun-1.11026

David Newell, den nya ordförande var nominerad av valberedningsgruppen och blev vald vid senaste Sektionsmötet. David är doktorand i statsvetenskap vid ETS och har varit medlem i doktorandstyrelsen i 2,5 år och vi välkomnar honom som vår nya ordförande!