Replik på DN debatt

Publicerad: 15 april 2016

I den svenska debatten påstås det att ökningen av anställda forskarutbildade dränerar forskningen på resurser och därmed riskerar att inverka negativt på forskningens kvalitet.

Vi ser det snarare som att dela in forskarstuderande i olika grupper inom samma verksamhet har en negativ inverkan på kvaliteten. Läs vår replik: