Pass

Uppehållstillstånd för doktorander

I och med ändringen i lagstiftningen som skedde 1 juli 2014 är det nu möjligt för doktorander från länder utanför EU/EES att få permanent uppehållstillstånd efter fyra år i Sverige.