08:30 4 nov
åsa burman

Workshop: Akademisk effektivitet med Åsa Burman

4 nov. 2019, 08:30 - 12:00
Luleå, C305
Engelska
https://simplesignup.se/event/157026
Publicerad: 16 september 2019

I den här workshopen kommer du att lära dig om och prova olika verktyg för akademisk effektivitet relaterad till både långsiktig och kortsiktig planering samt prioritering.

FRÅN VAGA VISIONER TILL KONKRETA MÅL

Syftet med denna workshop är att ge doktorander akademiska produktivitetsverktyg för att stödja dem i att avsluta sin avhandling i tid och minska negativ stress. Verktygen vid detta tillfälle handlar mer specifikt om att planera och utvärdera sitt arbete. Det finns möjlighet att delta på distans för doktorander på andra campusorter (kryssa ja i rutan för distans vid anmälan).

Denna workshop bygger på workshopen "Från effektivitet till produktivitet" som gavs för två år sedan vid Luleå tekniska universitet. I den workshopen diskuterades 80/20-principen, slutproduktfokus, och att arbeta i units. Denna workshop behandlar istället verktyg relaterade till kortsiktig, medellång och långsiktig planering; olika typer av mål (t.ex. innehållsmål och processmål); och hur man använder specifika mål för att planera sitt arbete och utvärdera sina framsteg. Du kommer också att lära dig mer om Parkinsons lag och att arbeta i cykler.

En doktorand beskrev dessa planeringsverktyg som "ett hjälpmedel för att gå från vaga känslor av obehag över någonting ogjort till konkreta planer och märkbara steg framåt."

AGENDA

08.30-9.30: Repetition och uppföljning av workshop 1
9.30-10.15: Projektplanen
Kaffepaus
10.30-11.10: SMARTa mål
Kort paus
11.15-12.00: Arbeta i cykler

(Du kan delta i denna workshop även om du inte deltog i workshop 1.)

WORKSHOPLEDARE

Åsa Burman, Fil. Dr. och tidigare managementkonsult vid McKinsey & Company. Fulbright stipendiat och studierektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och med omfattande erfarenhet av att delta i akademisk produktivitetsundervisning i Berkeley.