Verksamhetsberättelse

Nedan finner du Doktorandsektionens verksamhetsberättelse.

Relaterade dokument

Års- och sektionsmötesprotokoll

Nedan finner du protokoll från Doktorandsektionens års- och sektionsmöten.

Relaterade dokument

Styrelseprotokoll

Nedan finner du protokoll från styrelsens sammanträden.

Relaterade dokument