Dubbel och gemensam examen

Syftet med utbildning på forskarnivå som leder till dubbel examen (double degree) alternativt gemensam examen (joint degree) är att öka internationaliseringen och främja förutsättningar för arbete på en internationell arbetsmarknad samt möjliggöra breddad kompetens och samarbetsvinster för universiteten.

Handläggningsordning, rekommendationer och annan praktisk information återfinns i dokumentet Riktlinjer för dubbel och gemensam examen på forskarnivå.

Skapande av ett forskarutbildningssamarbete med dubbel och gemensam examen vid Luleå tekniska universitet sker stegvis. De första steget (steg 1-avtal) beskriver de övergripande förutsättningarna för samarbetet mellan lärosätena och skapas på lärosätesnivå.

Det andra steget (steg 2-avtal) beskriver programspecifika krav inom forskarutbildningen och skapas på institutionsnivå.

Det tredje och sista steget (steg 3-avtal) berör de specifika detaljerna för varje individuell doktorand, utöver den individuella studieplanen (ISP). Avtalet ska undertecknas av de två ansvariga institutionerna och doktoranden.

Vid frågor kontakta Ann-Sofie Forslund, Analys & beredning