Hoppa till innehållet

Examina på forskarnivå

Inom utbildning på forskarnivå kan licentiat- respektive doktorsexamen avläggas. Licentiatexamen kan antingen vara ett etappmål till doktorsexamen eller ett slutligt mål.

Är utbildningen ett samarbete mellan LTU och ett eller flera andra lärosäten ska avtal reglera om dubbel eller gemensam doktorsexamen kan erhållas efter genomgången utbildning. Detta ska vara klart innan doktorand antas till utbildningen.