Hoppa till innehållet

Examina på forskarnivå

Inom utbildning på forskarnivå kan doktorsexamen respektive licentiatexamen avläggas. Licentiatexamen kan antingen vara ett etappmål till doktorsexamen eller ett slutligt mål.

Foto: Sofia Stridsman
Examina på forskarnivå

Här finns information om krav på examinator, examensbenämningar som utfärdas vid universitetet, och hur man ansöker om annat förled än det som är fastställt i forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

Foto: Snowgarden
Doktorsexamen

Här finns samlad information kring disputation, inklusive beställning av avhandling, ansökan om att få disputera, disputationsakten och betygssättning.

Licentiatseminarium i geoteknik 2013
Licentiatexamen

Här finns samlad information kring licentiatseminarium, inklusive beställning av uppsats, ansökan om att få hålla seminarium och betygssättning.

Foto: Linnea Lindberg
Dubbel examen respektive gemensam examen

Här finns information om universitetets riktlinjer gällande utbildningssamarbeten som ska leda till dubbel examen eller gemensam examen på forskarnivå.