Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Salomon Eliasson

Publicerad: 26 augusti 2011

Ismoln i satellitobservationer och klimatmodeller

Den viktigaste komponenten i en klimatmodell är beräkningarna som rör strålningsbalansen, och genom dem kan man t. ex. påvisa globala temperaturförändringar. Därför är det viktigt att få till en så verklighetstrogen strålningsbudget som möjligt. IPCC bedömmer att den
vetenskapliga kunskapen om molnens påverkan på klimatet är förnuvarande låg, men
att de troligen har en av de viktigaste rollerna i klimatsystemet. Osäkerheten hänger samman med svårigheten att mäta molnens egenskaper och faktiska utbredning. Särskilt höga moln, som består av is, så kallade ismoln, har en stor influens på atmosfärens strålningsbalansen. Molnens bidrag till strålningsbalansen beror helt på egenskaper som molntemperatur, molnpartikel storlek och form, molnpartikel koncentration och mängd.

Ökad kunskap genom molnobservationer från satelliter är det viktigaste verktyg för
att kunna minska den osäkerheten som moln orsakar klimatmodellerna. I en publicerad vetenskapsartikel kartläggs utbredingen och magnituden IWP (totala massan
av ispartiklar per kvadrat meter). I artikeln undersöks distributionen av IWP, både sett från satellitobservationer och klimatmodeller. Bl.a. Visar det att modellerna är dåligt överens m.a.p. IWP. Dessvärre visas det klart i artikeln att även observationerna inte är överens, och detta är det största problemet för möjlighaten att strama åt modellerna.  Men, skillnaderna i observationerna är helt naturliga eftersom den beräknade IWP beror mestadels på vilken teknik som användes för att göra mätningarna.

Se den nämda artiklen på http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-375-2011. För kontakt och mer information om pågående project gå til  http://www.sat.ltu.se/members/salomon/