Hoppa till innehållet

Aktivitetsplan inom ramen för PROFS

Publicerad: 5 september 2019
  • Kommande aktiviteter:


2020

 

  • 12 oktober kl. 8.30-10.15 Uppföljningsmöte doktorander

 

  • 3 november kl. 13-15 Seminarium kring forskningsetik; arkivering av forskningsmaterial, juridiska frågor m.m.

 

  • 16 november kl. 15-17 Öppet seminarium kring praktiknära skolforskning.

 

  • 7 december hela dagen Minikonferens

 

  • Ht 2020 Genomförs Kunskapsutveckling i samverkan för professionsutveckling via PROFS lärportal på LTU:s webb, i syfte att stödja kunskapsutvecklande processer med lärare på vetenskaplig grund inom doktorandernas kunskapsområden.

 

2021
 

  • 2021 Doktoranderna läser forskarutbildningskurs Att granska, presentera och kommentera forskning, 4,5 hp

 

  • 2021 Konferens för lärare/förstelärare/skolutvecklare/rektorer/lärare m fl i regionen där doktoranderna presenterar sina forskningsresultat.