Aktivitetsplan inom ramen för PROFS

Publicerad: 5 september 2019

Kommande aktiviteter:


2020

 

  • Mars-augusti Utbildning i handledning och processledning.

 

  • HT2020 Seminarium kring forskningsetik

 

  • HT2020 Öppet seminarium kring praktiknära skolforskning.

 

  • Ht 2020 Startar Nära samverkan för professionsutveckling via PROFS lärportal på LTU:s webb, i syfte att stödja kunskapsutvecklande processer med lärare på vetenskaplig grund inom doktorandernas kunskapsområden.

 

2021
 

  • 2021 Doktoranderna läser forskarutbildningskurs Att granska, presentera och kommentera forskning, 4,5 hp

 

  • 2021 Konferens för lärare/förstelärare/skolutvecklare/rektorer/lärare m fl i regionen där doktoranderna presenterar sina forskningsresultat.