Föreståndare

Stefan Lundström

Lundström, Stefan - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492548
Susanne Westman

Westman, Susanne - Universitetslektor, Utbildningsledare förskollärarutbildningen

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493117