Profs
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kunskapsutveckling i samverkan

I samverkan med skolverksamhet i regionen bedriver forskarskolan Praktiknära skolforskning, PROFS, kunskapsutveckling för lärare och forskare. Ledord i samverkansarbetet är ömsesidig närhet, kollegialt och kollektivt lärande, systematiskt kvalitetsarbete, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att nå en hållbar utveckling av verksamhet över tid behövs en syn på lärande där kollegialt och kollektivt arbete i olika typer av nätverk är centralt. Det kollegiala lärandet skapar förutsättningar för det individuella lärandet, men de kollektiva aspekterna leder också till att verksamheten som helhet utvecklas.

Med utgångspunkt i detta erbjuds områden för kunskapsutveckling via moduler som lärare och lärarlag kan ansöka om deltagande i. De moduler som presenteras nedan utökas löpande efter de behov som blir synliga i samverkansarbetet mellan Luleå tekniska universitet och regionen. Förutom de presenterade modulerna planeras för kunskapsutvecklande arbete bland annat inom matematikdidaktik och inom normer, värden och makt i skolan.

Modulerna stödjer genom sitt upplägg utvecklingsprocesser som sker lokalt inom skolverksamheter. Inom ramen för modulerna finns utrymme för förskolors och skolors egna utvecklingsområden och frågeställningar inom det givna området. På detta sätt fungerar modulerna som ett sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet genom beprövad erfarenhet. Tack vare närheten mellan Luleå tekniska universitet och regionens kommuner erbjuder forskarskolans doktorander inom ramen för modulernas utformning även processhandledning med vetenskapligt stöd i det kollektiva lärandet.

Innehållet och genomförandet presenteras närmare i respektive modul. Där finns också möjlighet att anmäla sig/sitt arbetslag till modulen. Deltagande är kostnadsfritt. Samtycke från rektor krävs. Sista anmälningsdag för de moduler som startar höstterminen 2020 är 31 mars. Antalet platser i varje modul är begränsat. Om urval bland deltagarna måste ske meddelas resultatet senast 3 april.

OBS! Vissa av modulerna har fortfarande platser kvar och får förlängd anmälningstid till 17 april. Se under respektive modul för närmare information.

Engelsk ordkunskap

Modul 1

Estetiska lärprocesser

Modul 2

Språket under lupp

modul 3

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Modul 4

Att stödja och främja språk, mångfald och lärande

Modul 6

Kontakta oss

Foto: Pixabay