Modul 1
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Engelsk ordkunskap

Publicerad: 22 januari 2020

Målgrupp: Grundskolan F-9

Engelska språkets position i Sverige och världen gör engelska språkkunskaper till en central kompetens hos elever. Att behärska ett språk kräver många delförmågor, men ett relevant ordförråd är en central förutsättning och därför också en viktig del av undervisningen i engelska. Elever behöver utveckla ett ordförråd som rustar dem för både kommunikation och förståelse i en ökat internationaliserad värld och då behövs möjligheter för strukturerad och målinriktad ordinlärning i klassrummet.

 

Den här modulen ger möjligheter att fördjupa kunskaper kring ordkunskap i engelskämnet. Vad innebär det att kunna ett ord? Vilka ord behöver elever lära sig? Modulen kommer bland annat att belysa aspekter som betydelser, användningsområde, frekvens och stilnivåer. I modulen arbetar vi med verktyg för att kunna mäta och följa elevers ordkunskap och ordinlärning och utforma ordkunskapsaktiviteter för klassrummet som syftar till effektiv ordinlärning på vetenskaplig grund utan att det tar för stor del av undervisningstiden.

Modulens syfte är att konkretisera ordkunskap i engelskämnet, både som ämnesinnehåll och genom verktyg och aktiviteter för undervisningen. Att få ett stort ordförråd med betydelsedjup är tidskrävande och därför fokuserar modulen på att ge effektiva sätt att arbeta med ord, både i sig själv och integrerat i övrigt lektionsinnehåll.

Modularbetet sker under höstterminen 2020. En detaljerad arbetsplan presenteras i april 2020.

Arbetet omfattar 15 timmar gemensamt arbete med handledning. Däremellan arbetar deltagarna med individuella förberedelser, cirka 5 timmar, samt genomför de aktiviteter som har förberetts under handledningen i sina verksamheter.

OBS! Anmälningstiden är förlängd till 17 april.