Modul 2
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Estetiska lärprocesser

Publicerad: 22 januari 2020

Målgrupp: Grundskolan F-9 och gymnasieskolan

I denna modul kommer vi att utveckla kunskapen inom estetiska lärprocesser, oberoende av ämne i skolan, som ett pedagogiskt förhållningssätt där elevers uttryck och gestaltning är i centrum för att stärka lärandet. Syftet är att genom en elevaktiv undervisning öka elevers möjligheter och förutsättningar att skapa mening, äga kunskapen själv samt öka lusten att lära.

Vi kommer inledningsvis att belysa vad skillnaden är mellan estetiska lärprocesser, estetiska uttryckssätt, estetiska ämnen, ämnesövergripande samarbete, tematiskt arbete med estetiska inslag, samt skapande, kreativitet, konst, kultur och estetik. Det vi kommer att fokusera på i modulen är lärprocesserna, vilka är ämnesoberoende, medan övriga begrepp är möjliga att kombinera tillsammans med den estetiska lärprocessen om så önskas.

Centrala frågor och utmaningar är hur vi kan öka graden av eget engagemang hos elever i lärprocessen, hur elever kan utveckla sin förmåga att uttrycka och gestalta kunskap, hur elever kan personifiera och äga sitt lärande, snarare än att reproducera kunskap i en elevpassiv undervisning. Det som skiljer en estetisk från en icke-estetisk lärprocess är just graden av eget uttryck och gestaltning, det vill säga att designa sitt eget lärande och sin egen kunskap. Målet med modularbetet är att öka medvetenheten, kunskapen och färdigheten inom det estetiska perspektivet i lärandet.

Modularbetet sker under hösten 2020. En detaljerad arbetsplan presenteras i april 2020.

Arbetet omfattar 15 timmar gemensamt arbete med handledning. Däremellan arbetar deltagarna med individuella förberedelser, cirka 4 timmar, samt genomför de aktiviteter som har förberetts under handledningen i sina verksamheter.

OBS! Anmälningstiden är förlängd till 17 april.