Publicerad: 5 september 2019

Genomförda aktiviteter:

 

2020

 • Mars-augusti Utbildning i handledning och processledning för doktoranderna
 • Vt. 2020 Doktoranderna läser forskarutbildningskurs Forskningsetik, 4,5hp

 • 31 mars, kl. 13-16.30 Öppet seminarium kring forskningsetik, lagring av forskningsmaterial m.m.

 • 11 mars kl. 13-15 Seminarium kring forskningsetik

 • Januari 2020 PROFS lärportal Kunskapsutveckling i samverkan lanseras på LTUs webb i syfte att stödja kunskapsutvecklande processer med lärare på vetenskaplig grund inom doktorandernas kunskapsområden.
 • 29 januari Seminarium med Grants Office kring att söka medel för resor, utbyten m.m.

2019

 • Oktober 2019-januari 2020 Forskarutbildningskursen Praktiknära skolforskning 7,5 hp, vilken ges i samverkan med Umeå universitet denna hösttermin.

 •  Januari 2020 Doktoranderna i PROFS anordnar föreläsningar med interaktiva inslag kring praktiknära skolforskning som riktar sig till rektorer/förstelärare/lärare i några av regionens kommuner.

 • 22 nov. Aim-day/dialogforum kring praktiknära skolforskning, där PROFS doktorander deltar i samtal med rektorer och förstelärare/skolutvecklare i regionens kommuner i regionen. Samverkan med ULF-projekt.

 • 11-14 november Skrivinternat för PROFS doktorander samt för andra doktorander vid KKL

 • 27 september "Framtidens lärande". Workshop i samverkan med regionen.

 • 23 september Presentation av PROFS till skolförvaltningar i Bodens kommun och Luleå kommun

 • 12 september Workshop: Att skriva abstract

 • 22 maj Seminarium med doktorander och handledare kring Praktiknära skolforskning.

 • 1 april – 11 juni Doktoranderna läser forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap: traditioner, inriktningar och forskningsfronter (7,5 hp) 

 • 27 mars Minikonferens för doktoranderna i PROFS där de presenterar sina forskningsplaner.

 • 4-6 mars Developing Academic Identities in Research and Writing: Joint Doctoral Research Days at Umeå University.

 • 25 januari Invigning av forskarskolan PROFS på Vetenskapens Hus.

 • 17 januari 2019 startar PROFS, forskarskolan med inriktning mot Praktiknära skolforskning, med forskarutbildningskursen Introduktion till forskarstudier 3 hp.