Humanistiskt-samhällsvetenskapligt område

Publicerad: 15 april 2009

 

Forskarutbildningsämnen (*inrättat som forskningsämne)

Institution

Arbetsterapi*/Occupational Therapy

Institutionen för hälsovetenskap/Department of Health Sciences

Engelska med didaktisk inriktning*/English and Education

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Entreprenörskap och innovation*/Entrepreneurship and Innovation Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Fysioterapi*/Physiotherapy

Institutionen för hälsovetenskap/Department of Health Sciences

Historia*/History

Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle/ Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Industriell marknadsföring*/Industrial Marketing

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Informationssystem*/Information Systems

Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering

Ljudteknik/Audio Technology

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Matematik och lärande*/Mathematics Education

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Medie- och kommunikationsvetenskap*/Media and Communication Science

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Musikalisk gestaltning*/Musical performance

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Nationalekonomi*/Economics

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Omvårdnad*/Nursing

Institutionen för hälsovetenskap/Department of Health Sciences

Pedagogik*/Education

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning

Redovisning och styrning*/Accounting and Control

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Rättsvetenskap*/Law

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Statsvetenskap*/Political Science

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Svenska med didaktisk inriktning*/Swedish and Education

Institutionen för konst, kommunikation och lärande/Department of Art, Communication and Learning