Technical Sciences

Published: 15 April 2009

 

Third-cycle subject areas (*established as a research subject) Department
Arbetsvetenskap*/Human Work Science Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
Arkitektur*/Architecture Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Atmosfärsvetenskap*/Atmospheric science

Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering

Avfallsteknik*/Waste Science and Technology Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Biokemisk och kemisk processteknik*/Biochemical and Chemical Engineering Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Byggkonstruktion*/ Structural Engineering Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Byggmaterial*/ Buildning Materials Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Byggproduktion och teknik*/ConstructionManagement and Buildning Technologies Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Cyberfysiska system*/Cyber-Physical Systems Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering

Distribuerade datorsystem*/Pervasive Mobile Computing

Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering

Drift och underhållsteknik*/Operation and Maintenance Engineering Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Elektroniksystem*/Electronic systems Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Elkraftteknik*/Electric Power Engingeering Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Energiteknik*/Energy Engineering Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics

Experimentell fysik*/Experimental Physics

Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Experimentell mekanik*/Experimental Mechanics Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Geoteknik*/Soil Mechanics Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Gruv- och berganläggningsteknik*/Mining  and Rock Engineering Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Gränsytors kemi*/ Chemistry of Interfaces Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Hållfasthetslära*/Solid Mechanics Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Industriell design*/Industrial Design Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
Kemisk teknologi*/Chemical Technology Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

Kommunikations- och beräkningssystem*/Dependable Communication and Computation Systems

Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering

Kvalitetsteknik och logistik*/Quality Technology & Logistics Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
Malmgeologi*/Ore Geology Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Maskinelement*/Machine Elements Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Maskininlärning*/Machine Learning Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Maskinkonstruktion*/Machine Design Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics

Materialteknik*/Engineering Materials

Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics

Medicinsk teknik*/Medical Engineering Institutionen för hälsovetenskap/Department of Health Sciences
Mineralteknik*/Mineral Processing Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Polymera kompositmaterial*/ Polymeric Composite Materials Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Processmetallurgi*/Process Metallurgy Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Produktinnovation*/Product Innovation Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences
Produktionsutveckling*/Manufacturing Systems Engineering Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics

Prospekteringsgeofysik*/Exploration geophysics

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering

Reglerteknik*/Control Engineering Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Robotik och artificiell intelligens*/Robotics and Artificial Intelligence Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Rymdtekniska system*/Onboard Space Systems Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Signalbehandling*/Signal Processing Institutionen för system- och rymdteknik/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering
Strömningslära*/Fluid Mechanics Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Teknisk akustik*/Engineering Acoustics Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Teknisk psykologi*/Engineering Psychology Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle/Department of Business Administration, Technology and Social Sciences

Tillämpad fysik*/Applied physics

Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics

Tillämpad geokemi*/Applied Geochemistry Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering
Tillämpad matematik*/Applied Mathematics Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Trä- och bionanokompositer*/Wood and Bionanocomposites Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Träfysik*/Wood Physics Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Träproduktutveckling*/Wood Products Engineering Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
Träteknik*/Wood Technology Institutionen för teknikvetenskap och matematik/Department of Engineering Sciences och Mathematics
VA-teknik*/Urban Water Engineering Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser/Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering