Hoppa till innehållet
Studenter, möte, grupparbete

Kurser på forskarnivå

Universitetet erbjuder generella forskarutbildningskurser inom områdena forskningsetik, forskningsmetodik, kommunikation, ledarskap och vetenskapsteori. Kursutbudet för 2021 visas här.

Institutionerna ger även andra ämnesbreddande och fördjupande kurser vilka presenteras på respektive institutions hemsida, se länkar nedan. Doktorander har även möjlighet att söka kompetensutvecklande kurser och utbildningar på universitetet,

Generella kurser år 2021

Lär mer om kurs och anmälan.

Institutionernas forskarkurser

På institutionernas websidor kan du hitta information om de ämnesbreddande och fördjupande forskarutbildningskurser som institutionerna ger.