Hoppa till innehållet
Studenter, möte, grupparbete

Kurser på forskarnivå

Universitetet erbjuder generella forskarutbildningskurser inom områdena forskningsetik, forskningsmetodik, kommunikation, ledarskap och vetenskapsteori. Kursutbudet för 2019 och 2020 visas här (Rektorsbeslut, dnr LTU-3305-2018).

Institutionerna ger även andra ämnesbreddande och fördjupande kurser vilka presenteras på respektive institutions hemsida, se länkar nedan. Doktorander har även möjlighet att söka kompetensutvecklande kurser och utbildningar på universitetet,

Generella kurser år 2019

Läs mer om kurs och anmälan.

Generella kurser år 2020

Läs mer om kurs och anmälan.

Institutionernas forskarkurser

På institutionernas websidor kan du hitta information om de ämnesbreddande och fördjupande forskarutbildningskurser som institutionerna ger.

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Institutionen för system- och rymdteknik

Institutionen för teknikvetenskap och matematik