Hoppa till innehållet

Kurser på forskarnivå

Universitetet erbjuder generella forskarutbildningskurser inom områdena forskningsetik, forskningsmetodik, kommunikation, ledarskap och vetenskapteori. Ämnesbreddande och fördjupande kurser på forskarnivå ges även via respektive institution.

Möte, sammanträde, workshop, seminarium, dator, skriva Foto: Pixabay
Generella kurser år 2022-2023

Här hittar du information om aktuellt kursutbud och hur du anmäler dig till en kurs.

Kvinnor, samarbete, dator, kontor Foto: StockSnap
Kurser per institution

Här listas ämnesbreddande och fördjupande kurser som ges på respektive institution.

Föreläsare, talare, publik, seminarium, föreläsning Foto: Pixabay
Kompetensutvecklande kurser och utbildningar

Här hittar du information om kompetensutvecklande kurser och introduktionsutbildningar.

Man, skriver, whiteboard, möte Foto: StockSnap
Planera och genomföra kurs

Här hittar du samlad information om planering och genomförande av kurs.