Studenter, möte, grupparbete

Kurser på forskarnivå

Universitetet erbjuder generella forskarutbildningskurser inom områdena forskningsetik, forskningsmetodik, kommunikation, ledarskap och vetenskapsteori. Kursutbudet för 2019 och 2020 visas här (Rektorsbeslut, dnr LTU-3305-2018).

Listan med kurser kan kan komma att uppdateras löpande under året med andra kurser med ämnesbreddande eller fördjupande innehåll. Se kurserna sorterade per år eller per institution. Doktorander har även möjlighet att söka kompetensutvecklande kurser och utbildningar på universitetet,

Kurser år 2019

Läs mer om kurs och anmälan.

Kurser år 2020

Läs mer om kurs och anmälan.

Kursgivande instituioner

Här ser du forskarutbildningskurser sorterade per instituion för åren 2019 och 2020