Instrumentell Analys 10 hp FOR039F

Publicerad: 18 januari 2019

Ansvarig institution/Responsible department: Chemical Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (SBN)

Kurskod på redan befintlig kurs: FOR039F

Svensk benämning: Instrumentell Analys

Engelsk benämning: Instrumental Analysis

Högskolepoäng: 10

Betygsskala: Passed/Failed

Huvudsakligt område: Forskningsmetodik (Materialkarakterisering/Material characterization)

Examinator: Dr. Liang Yu

E-post examinator: liang.yu@ltu.se

Kort kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge studenterna en introduktion till två etablerade tekniker för att karakterisera material, nämligen svepelektronmikroskopi (SEM) och röntgendiffraktion (XRD). Följande ämnen kommer att behandlas i varje del av kursen:

SEM:

- avbildning och förstoring i ett SEM, elektron-prov interaktioner, interaktionsvolym, bakåtspridda elektroner, sekundära elektroner, detektorer;

- Kontrast, elektronkanon, elektronlinser, aberration, astigmatism, upplösning;

- Kolumninställningar;

- Energidispersiv spektroskopi (EDS), våglängd dispersiv spektroskopi (WDS);

- Diffraktion av bakåtspridda elektroner (EBSD);

- Provpreparering, kryo-SEM.

XRD:

- Grunderna i XRD;

- Gitter och kristallstrukturer ;

- Röntgendiffraktometer;

- Datainsamling och applikationer.

Kurstillfälle

Starttermin: LP1-2, HT19

Startdatum: Aug. 2019

Slutdatum: Dec. 2019

Kursort: Luleå campus

Genomförande:

SEM:

Kursen består av ett antal föreläsningar som täcker kursens teoretiska del, vilket framgår av kursbeskrivningen och obligatorisk laboration.

För att genomgå kursen måste du ha en godkänd laboratorierapport och godkänd skriftlig tentamen.

XRD:

Kursen består av ett antal föreläsningar som täcker kursens teoretiska del, ett obligatoriskt studentlett seminarium och en obligatorisk laboration.

För att genomgå kursen måste du ha en godkänd laboratorierapport och godkänd skriftlig tentamen.

Ansökan: Ex. Anmälan skickas till liang.yu@ltu.se, ange namn, personnummer, mailadress och institution.

Sista ansökningsdatum: 190831

Liang Yu

Yu, Liang - Biträdande universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se
Rum: C168 - Luleå»