Hoppa till innehållet

Instrumentell analys - röntgendiffraktion (XRD) 5,0 hp - FOR041F

Publicerad: 25 september 2019

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå
Högskolepoäng: 5
Kurskod: FOR041F
Utbildningsnivå: forskarnivå

Förkunskapskrav:
 Antagen till forskarutbildning inom områdena naturvetenskap eller teknik.

Kursinnehåll:
Syftet med kursen är att ge en introduktion till etablerad teknik för att karakterisera material, nämligen röntgendiffraktion (XRD). Följande delar kommer att behandlas i kursen:

- Grunderna i XRD;

- Gitter och kristallstrukturer ;

- Röntgendiffraktometer;

- Datainsamling och applikationer.

Lärandemål:
Studenten ska kunna förstå och förklara grunderna för XRD, gitter och kristallstrukturer av material, röntgendiffraktometer, känna till grundläggande drift av datainsamling och applikationer.

Genomförande:
Kursen består av ett antal föreläsningar som täcker kursens teoretiska del, ett obligatoriskt studentlett seminarium och en obligatorisk laboration.

Examinationsform:
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt en laborationsrapport

Betygsskala: G/U

Kurslitteratur:
C. Suryanarayana, M.G. Norton, X-ray diffraction: a practical approach. Plenum, New York, 1998.

Kursen genomförs:
Ges varje höst under lp1-2.

Kursen ges återkommande: Ja, Nästa tillfälle: från september till december varje år.

Ansökan till: Dr. Liang Yu, liang.yu@ltu.se, ange namn, personnummer, mailadress och institution.

Ansökan senast:
Den 31 augusti varje år

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja

Max antal doktorander: Nej  

Kursavgift: 7500 Kr (gratis för doktorand vid LTU)

Kontaktperson/Kursansvarig:
Assoc. Prof. Liang Yu, liang.yu@ltu.se, 0920493002

Examinator:
Assoc. Prof. Liang Yu

Kursplan fastställd av:
Prefekt fastställer kursplan på forskarnivå (LTU-2783-2009)

Datum för fastställande: 2019-09-25

Liang Yu

Liang Yu, Biträdande professor

Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser