Hoppa till innehållet

Instrumentell analys - svepelektronmikroskopi (SEM) 5,0 hp FOR040F

Publicerad: 25 september 2019

KURSPLAN, kurs på forskarutbildningsnivå
Högskolepoäng: 5
Kurskod: FOR040F
Utbildningsnivå: forskarnivå

Förkunskapskrav:
Antagen till forskarutbildning inom områdena naturvetenskap eller teknik.

Kursinnehåll:
Syftet med kursen är att ge en introduktion till etablerad teknik för att karakterisera material, nämligen svepelektronmikroskopi (SEM). Följande delar kommer att behandlas i kursen:

- Avbildning och förstoring i SEM, elektron-prov interaktioner, interaktionsvolym, bakåtspridda elektroner, sekundära elektroner, detektorer;

- Kontrast, elektronkanon, elektronlinser, aberration, astigmatism, upplösning;

- Kolumninställningar;

- Energidispersiv spektroskopi (EDS), våglängd dispersiv spektroskopi (WDS);

- Diffraktion av bakåtspridda elektroner (EBSD);

- Provpreparering, kryo-SEM.

Lärandemål:
Studenten ska kunna förstå och förklara grunderna för provberedning, SEM bildbildning och förstoring, elektronproteinväxlingar, detektorer, bildlägen, energidispersionsspektroskopi (EDS), våglängdsdispersionsspektroskopi (WDS), elektron backscatterdiffraktion (EBSD), cryo-SEM.

Genomförande:
Kursen består av ett antal föreläsningar som täcker kursens teoretiska del och en obligatorisk laboration.

Examinationsform:
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt en laborationsrapport

Betygsskala: G/U

Kurslitteratur:
Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Third Edition, Joseph I. Goldstein et al.

Kursen genomförs:
Ges varje höst under lp1-2.

Kursen ges återkommande: Ja, Nästa tillfälle: från september till december varje år.

Ansökan till: Dr. Liang Yu, liang.yu@ltu.se, ange namn, personnummer, mailadress och institution.

Ansökan senast:
Den 31 augusti varje år

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja

Max antal doktorander: Nej

Kursavgift: 7500Kr (gratis för doktorand vid LTU)

Kontaktperson/Kursansvarig:
Assoc. Prof. Liang Yu, liang.yu@ltu.se, 0920493002

Examinator:
Assoc. Prof. Liang Yu

Kursplan fastställd av:
Prefekt fastställer kursplan på forskarnivå (LTU-2783-2009)

Datum för fastställande: 2019-09-25

Liang Yu

Liang Yu, Biträdande professor

Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se
Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser