Hoppa till innehållet

Kompetensutvecklande kurser och utbildningar

Vissa av kurserna kan vara poänggivande i de fall huvudhandledare godkänner att kursen ingår i doktorandens utbildning.

Kurs som doktorandens huvudhandledare bedömer ska ingå i forskarexamen registreras i studiedokumentationssystemet Ladok med huvudhandledaren som examinator.