Hoppa till innehållet

Introduktion till programmering för modellering och simulering 4,5 hp FOR013F

Publicerad: 16 januari 2019

Högskolepoäng: 4,5

Betygsskala: U/G (Pass/Fail)

Huvudsakligt område: Forskningsmetodik

Examinator: Professor Johan Carlson

E-post examinator: Johan.Carlson@ltu.se

Kort kursbeskrivning:

Kursen introducerar grunderna i programmering (programmeringsmetodik) och principer användbara vid design av större program. Kursen introducerar MATLAB som programmeringsspråk samt de huvudsakliga byggblocken i MATLAB-programmering. Målet är att lära sig hur man designar och implementerar ett större program så att det både blir väldokumenterat och möjligt att underhålla och vidareutveckla.

Kurstillfälle

Starttermin: VT 2022

Startdatum: 220120

Slutdatum: 220325

Kursort: Luleå (distansanpassat)

Genomförande:

Kursen genomförs med föreläsningar (videosända), obligatoriska hemuppgifter samt avslutande individuellt projekt. Examinationen sker löpande med genom redovisningar i grupper (peer-review), både på campus Luleå (max tre tillfällen) och via distansverktyg.

Ansökan: Anmälan skickas till Johan.Carlson@ltu.se, ange namn, personnummer, mailadress och forskningsämne.

 

Sista ansökningsdatum 2021-11-30