Hoppa till innehållet

Social innovation i teori och praktik

Publicerad: 12 april 2022

Kursnamn: Social innovation i teori och praktik – nytänkande vägar till inkludering och hållbarhet i organisationer och samhälle?

Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: ETKS007

Utbildningsnivå: Forskarnivå.

Behörighetskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTU eller annat svenskt lärosäte.

Förkunskapskrav: Inga särskilda förkunskapskrav.

Kursinnehåll:
Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas inom social innovation till de deltagande doktorandernas avhandlingsarbeten. Kursen ger en inblick i svensk och internationell forskning om social innovation, det vill säga utvecklingen av nytänkande lösningar och processer för att tackla samhällsutmaningar och förbättra människors livsvillkor. I kursen belyses social innovation i relation till olika samhällsutmaningar, samhällssektorer och hållbar utveckling.

Kursen arrangeras inom ramen för forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” som drivs 2019-2022 med finansiering från Forte. Projektet drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Uppsala universitet, Marie Cederschiöld högskola (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola), Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 

 • Förstå och förklara social innovation i teori och praktik
 • Kritiskt reflektera över social innovation relation till olika samhällsutmaningar, samhällssektorer och hållbar utveckling
 • Värdera hur tidigare forskning om social innovation kan användas i det egna avhandlingsarbetet

Genomförande:
Kursen ges på svenska och omfattar fyra digitala träffar, som var och en omfattar en halvdag. Kursen omfattar även litteraturläsning och utförandet av en skriftlig uppgift.

Träff 1:

 • Tidpunkt: September 2022
 • Tema: Social innovation i teori och praktik
 • Presentatör: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
 • Litteraturläsning inför träffen: Howaldt m.fl. 2018 & 2019

Träff 2:

 • Tidpunkt: Oktober 2022
 • Tema: Fallstudier av social innovation
 • Presentatörer: Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Johan Hvenmark, Marie Cederschiöld högskola
 • Litteraturläsning inför träffen: Lindberg m.fl. 2022

Träff 3:

 • Tidpunkt: November 2022
 • Tema: Social innovation för hållbar utveckling
 • Presentatörer: Karl Johan Bonnedahl och Annika Egan Sjölander, Umeå universitet
 • Litteraturläsning inför träffen: Bonnedahl m.fl. 2022

Träff 4:

 • Tidpunkt: December 2022
 • Tema: Presentation av och diskussion om kursdeltagarnas skriftliga uppgifter
 • Läsning inför träffen: Kursdeltagarnas skriftliga uppgifter

Examinationsform:
Skriftlig uppgift som beskriver hur tidigare forskning om social innovation kan användas i det egna avhandlingsarbetet.

Betygsskala: G/U.

Kurslitteratur:

 • Bonnedahl, K. J., Egan Sjölander, A., Lindberg, M. (red.) (2022). Social innovation för hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur.
 • Howaldt, J., Kaletka, C., Schröder, A., Zirngiebl, M. (red.) (2018). Atlas of social innovation – new practices for a better future. Dortmund: TU Dortmund University. Finns på https://www.socialinnovationatlas.net/articles
 • Howaldt, J., Kaletka, C., Schröder, A., Zirngiebl, M. (red.) (2019). Atlas of Social Innovation – 2nd Volume: A World of New Practices. München: Oekom. Fins på https://www.socialinnovationatlas.net/articles
 • Lindberg, M., Hvenmark, J., Nahnfeldt, C., Hill, N. (2022). Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Kursen genomförs: Lp 1-2, 2022

Kursen ges återkommande: Nej

Ansökan till:
Malin Lindberg, malin.lindberg@ltu.se

I ansökan anges doktorandens namn, personnummer, e-postadress och lärosäte.

Urvalet av deltagare sker på basis av avhandlingsarbetets relevans och potential för temat social innovation.

Ansökan senast: 31 maj 2022

Kurs öppen för doktorander antagna vid annat lärosäte än LTU: Ja

Max antal doktorander: Max 10 deltagare

Kursavgift: Kursen är avgiftsfri för doktorander vid LTU och andra svenska lärosäten.

Kontaktperson/Kursansvarig: Malin Lindberg, malin.lindberg@ltu.se, 0920-491082

Examinator: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Kursplan fastställd av: Sara Thorgren

Datum för fastställande: 2022-04-07