Hoppa till innehållet

Tillämpad matematik 7,5 hp FOR005F

Publicerad: 20 december 2018

7.5 hp, våren 2022 (lp 4) i Luleå

Kursplan FOR005F, Tillämpad matematik
 

Ansvarig institution: TVM

Kurskod på redan befintlig kurs: FOR005F

Kursens namn: Tillämpad matematik

Högskolepoäng: 7.5

Betygsskala: G eller U

Huvudsakligt område: Forskningsmetodik

Examinator: Peter Wall

E-post examinator: Peter.Wall@ltu.se

Kort kursbeskrivning: Fourierserier, transformer, partiella differentialekvationer, Laplaces ekvation med Möbiusavbildningar,  variationskalkyl

Kurstillfälle
 

Starttermin: Vårterminen 2022, läsperiod 4

Startdatum: meddelas senare

Slutdatum: meddelas senare

Kursort: Luleå

Genomförande: lektioner och inlämningsuppgifter

Ansökan: Anmälan skickas till Peter.Wall@ltu.se , ange namn, personnummer, mailadress och institution.

Sista ansökningsdatum: tillkännages senare