Kvalitativ forskning: teori och metod 7,5 hp FOR036F

Publicerad: 30 april 2019

Teoretiska och filosofiska utgångspunkter, datainsamling och dataanalys, baserat på kvalitativa forskningsmetoder kommer diskuteras, tillämpas och problematiseras

Starttermin: ht19                                                    ht20

Startdatum: 2019-09-02                                       2020-08-31

Slutdatum: 2019-12-13                                         2020-12-15

Kursort: Luleå

Genomförande Kursen består av litteraturstudier, föreläsningar, workshops/seminarier och web-baserad interaktion.

Sista ansökningsdatum 190819                         200817