Numerik 7,5 hp FOR012F

Publicerad: 20 december 2018

7.5 hp, september - december 2019
Sista ansökningsdatum: 30 augusti 2019

Kursplan FOR012F, Numerik
 

Ansvarig institution: TVM

Kurskod: FOR012F

Kursens namn: Numerik

Högskolepoäng: 7,5

Betygsskala: G eller U

Huvudsakligt område: (Vetenskapsteori, Forskningsetik, Forskningsmetodik, Kommunikation, ledarskap)  Forskningsmetodik

Examinator: Inge Söderkvist

E-post till examinator: inge.soderkvist@ltu.se

Kort kursbeskrivning:  Kursen ger  kunskaper och erfarenheter kring  att använda  datorverktyg till att lösa beräkningsproblem med hjälp av numeriska metoder. Numeriska grundbegrepp såsom  konvergensanalys av iterativa processer, algoritmers stabilitet   problems konditionering behandlas och doktoranden tränas i att  bedöma tillförlitligheten i framräknande resultat. Kursen syftar även till att ge erfarenheter av att använda matlab eller liknande miljöer som  ett verktyg  för beräkningar.

Kurstillfälle
 

Starttermin:  HT-19

Startdatum: 2019-09-09

Slutdatum: 2019-12-20

Kursort: Luleå

Genomförande: Lektioner med teorigenomgång och diskussioner. Doktoranden  arbetar med  teoretiska problem och problem där datorer används för att implementera och studera beräkningsalgoritmer. Kursen examineras med inlämningsuppgifter och individuell muntlig tentamen.

Ansökan: Ex. Anmälan skickas till inge.soderkvist@ltu.se,  ange namn, personnummer, mailadress och forskningsämne/institution.

Sista ansökningsdatum (190830)