Personligt ledarskap 4,5 hp FOR033F

Publicerad: 20 december 2018

4.5 hp, Höstterminen 2020, läsperiod 1 i Luleå
Sista ansökningsdatum: kontinuerlig antagning

Kursplan, FOR033F, Personligt ledarskap
 

Ansvarig institution: TVM

Kurskod på redan befintlig kurs: FOR033F

Kursens namn: Personligt ledarskap

Högskolepoäng: 4.5

Betygsskala: Godkänd/Underkänd

Huvudsakligt område: Ledarskap

Examinator: Bitr. professor Niklas Lehto

E-post examinator: niklas.lehto@ltu.se

Kort kursbeskrivning

Avsikten med kursen är att du ska nå ökad självinsikt och utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i ett personligt ledarskap. Detta för att du ska kunna ha effektivt, balanserat och hållbart förhållningssätt i ditt nuvarande och framtida arbete.

Kursen är baserad på grundläggande forskning i huvudsakligen beteendevetenskap och neurovetenskap samt studier av framstående ledares liv och tankar.

Kurstillfälle
 

Starttermin: Höstterminen 2020, läsperiod 1

Startdatum: meddelas senare

Slutdatum: meddelas senare

Kursort: Luleå

Genomförande 

Kursen genomförs i processform, kontinuerligt under en del av doktorandutbildningen. Det innebär ett aktivt deltagande i gruppseminarier och individuell coaching där de olika teman behandlas ur olika perspektiv.

Ansökan: Ex. Anmälan skickas till niklas.lehto@ltu.se. Ange namn, mailadress och institution.

Sista ansökningsdatum Kontinuerlig antagning