Statistiska metoder och simulering 7,5 hp FOR018F

Publicerad: 20 december 2018

7.5 hp, september 2020 - januari 2021
Sista ansökningsdatum: 5 juni 2020

Kursplan FOR018F, Statistiska metoder och simulering
 

Ansvarig institution: TVM

Kurskod på redan befintlig kurs: FOR018F

Kursens namn: Statistiska metoder och simulering

Högskolepoäng: 7,5 hp

Betygsskala: G eller U

Huvudsakligt område: (Vetenskapsteori, Forskningsetik, Forskningsmetodik, Kommunikation, ledarskap) Forskningsmetodik

Examinator: Jesper Martinsson

E-post examinator:  jesper.martinsson@ltu.se

Kort kursbeskrivning: Statistiska grundbegrepp, generering av slumptal från olika fördelningar, integralskattning, teori för Markovkedjor med ändligt tillståndsrum, Markov chain Monte Carlo metoder som Metropolis-Hastings, Gibbs sampling. Tillämpningar inom teknikvetenskap, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kurstillfälle
 

Starttermin: 1

Startdatum: 2020-09-04

Slutdatum: 2021-01-15

Kursort: Luleå

Genomförande: Undervisningen består av föreläsningar och problemseminarier. Obligatoriska inlämningsuppgifter görs kontinuerligt under kursen.

Examinationsform: Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen. Tentamen kan helt eller devis ersättas av deltagande vid problemseminarier.  

Ansökan: Anmälan skickas till adam.jonsson@ltu.se, ange namn, personnummer, mailadress och institution.

Sista ansökningsdatum (20-06-15)