Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Handbok för utbildning på forskarnivå vid LTU

I handboken informeras om nationella och lokala regler, riktlinjer och tillämpningar som gäller utbildningen på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet. Målgrupp för handboken är doktorander och personal vid universitetet. Publicering sker endast på LTU.se.

Reviderad:

2020-01-22
revidering maa ny riktlinje för handläggning av jävsfrågor vid LTU (LTU-2381-2019)

2015-05-29   
revidering regler vid licentiatseminarium avsnitt 12. Revideringen tillämpas vid licentiatseminarier från och med 2015-09-01 (Re 150317 dnr 1443-14)

2013-06-24
tillägg tillämpning av regel (jäv) vid utseende av opponent och ledamot i betygsnämnd avsnitt 9.5 Jäv; 13 Doktorsexamen (Re 130503; dnr 1510-12)
tillägg ram för tid och plats för disputation avsnitt 13 Doktorsexamen (Re 130319, dnr 1510-12)
tillägg riktlinjer dubbel- respektive gemensam doktorsexamen avsnitt 7.4 Internationalisering (Re 130528; dnr 1194-13)

2012-12-04
tillägg kompetenskrav opponent vid disputation avsnitt 13.3 (Re dnr 1510-12)

2012-10-02
uppdatering samt revidering av regler och riktlinjer avsnitt 6 (Re dnr 1267-12) och tillägg regler och riktlinjer avsnitt 13 (dnr 1510-12)

2011-08-29
revidering maa av ny Högskoleförordning och ny Arbets- och beslutsordning vid LTU

2010-04-12
revidering (förtydligande) av regler och riktlinjer (FFN, TFN dnr 2783-09)

2010-02-15
revidering av regler och riktlinjer (FFN, TFN dnr 2783-09). Publicering i Polopoly

2007-03-05
revidering maa ny Högskoleförordning och anpassning av högre utbildningar  till Bolognastruktur

2005-11-01
uppdatering

2003-07-01
upplaga 1