Hoppa till innehållet

Handbok för utbildning på forskarnivå

Handbok för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet innehåller hänvisningar till lag och förordning, interna regler, riktlinjer och tillämpningar samt blanketter och mallar som används i utbildning på forskarnivå.

Målgrupp för handboken är doktorander och personal vid universitetet.

Handslag Foto: Mostphotos, Helder Almeida
Tillträde till utbildning på forskarnivå

Här finns information om rekryterings-, antagnings- och anställningsprocessen.

Pengar, valuta, ekonomi, laptop, dator Foto: Pixabay
Studiefinansiering

Här beskrivs hur forskarutbildning kan finansieras.

Process, flöde, pilar, penna, system Foto: Pixabay
Utbildningsprocessen

Här finns information om introduktion, och andra moment som kan ingå i utbildningen.

Sammanträde, möte, dator, skriva Foto: Pixabay
Handledning

Här finns samlad information om handledning, dess omfattning samt handledares kompetens och ansvar.

Foto: Sofia Stridsman
Examina på forskarnivå

Här finns information om krav på examinator, examensbenämningar som utfärdas vid universitetet, och hur man ansöker om annat förled än det som är fastställt i forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

Foto: Snowgarden
Doktorsexamen

Här finns samlad information kring disputation, inklusive beställning av avhandling, ansökan om att få disputera, disputationsakten och betygssättning.

Licentiatseminarium i geoteknik 2013
Licentiatexamen

Här finns samlad information kring licentiatseminarium, inklusive beställning av uppsats, ansökan om att få hålla seminarium och betygssättning.

Foto: Linnea Lindberg
Dubbel examen respektive gemensam examen

Här finns information om universitetets riktlinjer gällande utbildningssamarbeten som ska leda till dubbel examen eller gemensam examen på forskarnivå.

Kvalitet, betyg, stjärnor, recension Foto: Pixabay
Kvalitetssäkring och uppföljning

Här finns information om hur utbildning på forskarnivå kvalitetssäkras och utvärderas.

Man, skriver, whiteboard, möte Foto: StockSnap
Planera och genomföra kurs

Här hittar du samlad information om planering och genomförande av kurs.

Enkät, feedback, värdering, undersökning Foto: Pixabay
Kursvärdering

Här finns information om kursvärderingsprocessen samt lathund för kursvärdering.