Hoppa till innehållet

Handbok för utbildning på forskarnivå

Handbok för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet innehåller hänvisningar till lag och förordning, interna regler, riktlinjer och tillämpningar samt blanketter och mallar som används i utbildning på forskarnivå.

Målgrupp för handboken är doktorander och personal vid universitetet.

Revidering av Handbok för utbildning på forskarnivå pågår under 2021.