Hoppa till innehållet

Arkivera forskningsdata

Publicerad: 18 september 2016

Forskningsdata behöver arkiveras för att det ska vara möjligt att verifiera forskningsprocessen för Luleå tekniska universitet.

Det är viktigt för LTU att arkivera och bevara forskningsdata, då det är allmänna handlingar och utgör en väsentlig del av verksamheten på lärosätet. Arkivlagen säger bl.a. att vi som myndighet är ålagda att vårda och hålla ordnade allmänna handlingar så att det tillgodoser den framtida forskningens behov men också för att säkerställa autenticiteten i forskningsprocessen.

För att det ska vara möjligt att tolka dina data om t.ex. hundra år behöver du dokumentera dem och deras sammanhang. Detta görs med fördel i din datahanteringsplan, under din forskningsprocess och slutligen om du väljer att publicera din data. Saknar du datahanteringsplan och-/eller inte kan publicera data på grund av sekretess tillhandahåller Arkiv och registratur en leveransspecifikation som du kan använda för att fylla i precis det vi behöver veta för att säkerställa bevarande. Har du flera set med data måste du göra en dokumentation för varje set. Det är också viktigt att du skickar med eventuella bilagor, t.ex. en kodbok, databaskarta, samtycken med deltagare och transkiberingar av intervjuer. Läs mer nedanför om hur hur du planerar för en bra mappstruktur, filnamn och versionshantering som underlättar hantering, arkivering och eventuellt publicering.  

Du kan leverera dina data på vilket sätt du vill till universitets arkiv, via e-post, på ett USB-minne, eller annat elektroniskt lagringsmedium. Det viktigaste är att vi vet vad det innehåller genom den dokumentation du gjort. Är ditt material sekretessbelagt vill vi att du lämnar över det personligen.

När du överlämnat dina forskningsdata till Arkiv och registratur säkrar vi att dessa inte förvanskas eller manipuleras. Du får självfallet publicera dina data i vilka andra kanaler som du finner lämpliga, huvudsaken de också arkiveras på LTU.

Frågor?

Skicka dina frågor och funderingar till registrator@ltu.se