Hoppa till innehållet

Begrepp och definitioner

Vid Luleå tekniska universitet finns två vetenskapsområden, humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (filosofiskt fakultetsområde) och tekniskt vetenskapsområde (tekniskt fakultetsområde).

Forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet är tillika forskarutbildningsämnen. Antagning av doktorand i ett forskningsämne förutsätter att  allmän studieplan är fastställd.

Doktorand är en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå (definition enligt Högskoleförordning 1 kap. 4 §)