Hoppa till innehållet

Forskningsämnen och allmänna studieplaner

Rektor inrättar forskningsämnen och fastställer ämnesbeskrivning efter förslag av berörd fakultetsnämnd. I den allmänna studieplanen beskrivs hur utbildning i visst forskningsämne är upplagd, vilka förkunskapskrav som gäller samt på vilka grunder som bedömning sker av sökandes förmåga att klara utbildning. Prefekt föreslår, efter samråd med ämnesföreträdare, den allmäna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet och berörd fakultetsnämnd fastställer.