Hoppa till innehållet

Handledares anställning och kompetens

Publicerad: 3 juli 2020

From 2021-02-22 gäller för nyantagen doktorand att:

Huvudhandledare för nyantagen doktorand ska vara tillsvidareanställd > 40 procent av heltid vid LTU. Om huvudhandledares anställning vid universitetet upphör före den tidpunkt doktoranden avlägger examen kan denne efter beslut av prefekt kvarstå som huvudhandledare till dess att doktoranden avlagt examen.

Huvudhandledare ska inneha lägst docentkompetens.

Biträdande handledare ska lägst ha kompetensen doktorsexamen/motsvarande konstnärlig kompetens.

Prefekt ansvarar för att tillse att minst en av doktorandens handledare har genomgått handledarutbildning vid LTU eller motsvarande utbildning vid annat lärosäte.