Hoppa till innehållet

Kontaktpersoner

Nämndsgemensam grupp för utbildning på forskarnivå

Gruppen utgör stöd till fakultetsnämnderna och bistår i beredning av ärenden som gäller strategi, uppföljning och utvärdering inom utbildning på forskarnivå. Gruppen har även till uppgift att möjliggöra kommunikation och idéspridning mellan ämnen och mellan vetenskapsområden samt mellan ämnesföreträdare, utbildningsledare och doktorander samt tillse att handledarutbildning och introduktionsutbildning för nyantagna doktorander (universitetsnivå) utvecklas.

Den nämndsgemensamma gruppen består av ledamöter från fakultetsnämnderna, doktorandrepresentanter samt handläggare.

Under 2022-2024 består gruppen av

Ordförande: Anna Ståhlbröst

Ledamöter från:

Filosofiska fakultetsnämnden (FFN):

Tekniska fakultetsnämnden (TFN):

Doktorandrepresentant

Verksamhetsstöd:

Doktorandombud

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.

Doktorandombud

Ek, Kristina - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492301

Ställföreträdande doktorandombud

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020

Doktorandombudens funktionsbrevlåda : ltu-doktorandombud@list.ltu.se