Hoppa till innehållet

Doktorandombud

Publicerad: 2 juli 2020

Doktorandombudet är en samtalspart för doktorand som känner behov av att diskutera sin studiesituation, handledare eller dylikt med en opartisk person. Doktorandombudet har kompetens på docent-/professorsnivå. Ledamot i den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå kan verka som doktorandombud i de fall då universitetets gemensamma doktorandombud inte är lämplig utifrån personliga relationer eller dylikt.

Doktorandombud

Johan Carlson

Carlson, Johan - Professor

Organisation: Signalbehandling, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-492517

Ställföreträdande doktorandombud

Jurate Kumpiene

Kumpiene, Jurate - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493020