Hoppa till innehållet

Ansökan, antagning och resultat på kurs

Publicerad: 22 juli 2020

Anmälan till universitetets forskarutbildningskurser sker enligt anvisning i respektive kursplan.

Doktorand som önskar gå en kurs på grundnivå/avancerad nivå ansöker i konkurrens med andra sökande till kursen. 

Huvudhandledaren ansvarar för att godkänd kurs registreras i Ladok via institutionens administratör. Kurs som godkänts vid annat lärosäte än Luleå tekniska universitet under doktorandens forskarutbildning  tillgodoräknas av huvudhandledaren. I kursintyget framgår examinator och lärosäte vid vilken kursen godkänts.

Deltagare i kurs på forskarnivå som är antagen till utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte än Luleå tekniska universitet ska efter godkänd examination i kursen få ett kursbevis via den institution som ansvarar för kursen.