Hoppa till innehållet

Kursvärdering

Publicerad: 15 oktober 2020

En viktig del i det kontinuerliga kvalitetsarbetet gällande kurser är kursvärderingar. 

Kursvärderingar
Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna. Högskoleförordning, 1 kap, 14 §