Hoppa till innehållet

Planera och genomföra kurs

Publicerad: 22 juli 2020

Kurs på forskarnivå planeras och genomförs vid institution med ämneskompetens. Examinator för kurs ska ha kompetensnivå docent eller professor och ha en anställning vid Luleå tekniska universitet.

Kurser som publiceras på universitetets hemsida ska ha en kursplan. Prefekt fastställer kursplan utformad enligt fastställd mall. Kursplan ska diarieföras.

För de generella forskarutbildningskurserna ska kursvärdering genomföras efter avslutad kurs och en kursutvecklingsrapport sammanställas. 

Huvudhandledaren fungerar som examinator för kompetensutvecklande kurser och utbildningar.