Hoppa till innehållet

Prov i utbildning

Publicerad: 22 juli 2020

Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som högskolan föreskriver. Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Högskoleförordning 6 kap. 32 § (2010:1064).

Prov  som ingår i utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet ges betyget godkänd eller underkänd. Studieresultat inrapporteras i Ladok senaste fem arbetsdagar efter rättningen av examinationen är avslutad. Examinator för kurs ansvarar för att godkända doktorander registreras i Ladok via institutionens administratör.