Hoppa till innehållet

Doktorand med extern anställning

Publicerad: 23 juli 2020

Utbildningen kan finansieras med en anställning inom företag, myndigheter, landsting, kommun eller vid annan högskola. Utbildningen genomförs på arbetsplatsen och/eller inom universitetet. Det är Luleå tekniska universitet som är antagningsansvarig och därmed ansvarig för doktorandens utbildning medan den externa arbetsgivaren är ansvarig arbetsgivare för doktoranden. Samtliga antagna doktorander vid Luleå tekniska universitet, oavsett finansieringsform, följer högskoleförordning, samt LTU:s lokala regler och riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå.

Rektor har fastställt riktlinjer som gäller vid antagning av doktorand med extern anställning och extern finansiering. Enligt riktlinjerna ska avtal upprättas mellan prefekt och doktorandens arbetsgivare inför antagning. Universitetets jurister har skapat en mall för upprättande av avtalet.

Vid frånsteg från mallen eller vid andra frågor som inte täcks in i avtalet kontakta juristerna via jurister@ltu.se