Hoppa till innehållet

Stipendium

Publicerad: 23 juli 2020

Luleå tekniska universitet tillåter normalt inte antagning av doktorander med försörjning via stipendium, möjlighet till anställning ska alltid utredas i första hand.

Om avsikten är att doktoranden ska finansieras med stipendium krävs särskilt beslut/dispens av rektor. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja sådan dispens. Rektor beslutar om dispens efter ansökan från prefekt och beredning av HR.