11 Examinator

Publicerad: 4 februari 2010
j0411754.jpg

Examinator ska vara anställd som lärare vid Luleå tekniska universitet.

Examinator ska ha kompetensnivå docent/biträdande professor/professor.

Inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området ska examinator vid licentiatseminarium vara annan person än doktorandens huvud- eller biträdande handledare (dnr 1443-14).

Inom det tekniska området tillåts examinator vara samma person som huvudhandledaren.

Prefekt utser examinator på delegation av rektor.